<%dim gou,gu,xiangou = request.Form("gou")gu = request.Form("gu")g1 = gou*goug2 = gu*gux1 = g1 + g2xian = Sqr(x1)%>开方计算器|小工具|青岛麦格自动化设备有限公司

秒速赛车pk10开奖走势

開放計算器
為了方便客戶計算所包裝物品的轉盤規格,希望小工具對你有幫助。
包裝物體底面長度  米
包裝物體底面寬度  米


對角線寬度為  <%=xian%>